Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Scheveningen


Huisartsenpraktijk Scheveningen

Prins Willemstraat 20
2584 HV Scheveningen
Telefoon: 070 3502737

huisartsenpraktijk-scheveningen.praktijkinfo.nl


Spoedgevallen

Voor spoedgevallen tussen 08:00 uur en 17:00 uur belt u het praktijknummer en kiest daarna voor de optie spoedgevallen. U krijgt dan direct de doktersassistente aan de lijn.

Buiten kantooruren en in het weekend en op feestdagen kunt u voor spoedgevallen terecht bij de huisartsendienst SMASH tel. 070-3469669.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u tijdens openingstijden direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 u, behalve op donderdag van 08:00 tot 14:30 u. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

Openingstijden

 

Openingstijden van tot
Maandag 08:00 16:00
Dinsdag 08:00 16:00
Woensdag 08:00 16:00
Donderdag 08:00 16:00
Vrijdag 08:00 16:00

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak
Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 u.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


Telefonisch spreekuur
Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere werkdag tussen 13:30 en 14:00 u.


Verhinderd?
Indien u een afspraak niet kunt nakomen wordt u verzocht dit op tijd door te geven aan de assistente.


Meer tijd
Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Tijdig afzeggen van de afspraak
Het gebeurt helaas regelmatig dat pat¡ënten niet op afspraken verschijnen. Het kan gaan om een afspraak op het spreekuur bij de huisarts maar ook om een afspraak bij mw B. de Haan (POH somatiek) of mw E.Tissink (POH GGZ). Dit betekent dat iemand anders niet geholpen kan worden. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen hanteren wij het wegblijftarief.

Afspraak annuleren
U kunt bij de assistente uw afspraak minimaal 24uur van te voren afzeggen of verplaatsen. Dit kan telefonisch maar ook aan de balie.

Afspraak niet tijdig geannuleerd
Mocht u niet verschijnen op de afspraak, dan krijgt u hiervoor een factuur thuisgestuurd. De kosten zijn 18,-
Deze factuur moet u zelf betalen, de verzorgverzekering vergoedt deze kosten niet. Er zijn natuurlijk omstandigheden denkbaar, een situatie van overmacht, waardoor u niet verschenen bent. Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de assistente.