Klachten procedure

 

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

 

Wij zijn er op gericht om u kwalitatief goede zorg te verlenen in een prettige sfeer. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u eventuele onvrede met ons bespreekt. Wij kunnen proberen het met u op te lossen.

 

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de HKH. Zie www.kringhaaglanden.nl. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

 

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

 

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg,
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoonnummer; 088-0229100

 

Als u vindt dat de zorg zo ernstig is te kort geschoten dat de overheid dit moet weten dan kunt u dit melden bij de Inspectie voor gezondheidszorg.
Telefoonnummer: 088-1205000 of
www.igz.nl